top of page

Met onze 8 recruitment stappen zorgen wij voor
groei &
continuïteit bij organisaties

Met onze doelgerichte aanpak in combinatie met innovatieve methoden kunnen wij effectief samen met jou perfecte kandidaten sourcen. Onze bewezen methode zorgt ervoor dat we niet alleen de beste kandidaten vinden, maar ook het wervingsproces optimaliseren. Met onze 8 recruitment stappen zorgen wij voor groei & continuïteit bij organisaties.   

WhatsApp Image 2023-03-09 at 08.36_edited.jpg

Stap 1. Het gewenste profiel bepalen

Bij de eerste stap draait alles om het vaststellen van het gewenste profiel. Zo worden de minimale eisen van een vacature bepaald, zoals competenties, ervaring en persoonlijke klik. Er dient hierbij niet alleen naar de harde criteria te worden gekeken, maar vooral ook naar zachte criteria zoals persoonlijkheid, motivatie en samenwerkingseigenschappen.

 

Tijdens deze stap worden diepgaande vragen gesteld over onder andere eisen, taken, en cultuur. Deze grondige aanpak legt de basis voor effectieve sourcing, waarbij je gericht kandidaten kunt aantrekken die perfect passen bij de functie en de organisatie

Stap 2. Doelgroepscan

Tijdens de tweede stap van het wervingsproces staat de doelgroepscan centraal waar de doelgroep grondig wordt geanalyseerd.

 

Het gaat erom te snappen hoe de doelgroep het beste benaderd kan worden. Uit de doelgroepscan komen verschillende aspecten aan bod, zoals de toon, interesses en kanalen die de doelgroep gebruikt. De toon beïnvloedt de boodschap, terwijl uiteenlopende interesses een specifieke benadering vereisen.

 

Het begrijpen van interesses en drijfveren helpt gericht te zoeken naar geschikte kandidaten en de juiste boodschap over te brengen. Deze doelgroepscan vormt een cruciale stap om een effectieve sourcingsstrategie te ontwikkelen en de gewenste kandidaten op een doeltreffende manier te benaderen.

​Stap 3. Het zoeken naar geschikte kandidaten via Linkedin Recruiter 

Bij de derde stap van het wervingsproces wordt LinkedIn ingezet om geschikte kandidaten te vinden. Hierbij is het gebruik van de LinkedIn Recruiter Seat in combinatie met slimme zoektermen en boolean search cruciaal.

 

Uitgebreide zoekopdrachten worden ingezet om de zoekresultaten te verfijnen op basis van functietitel, locatie, vaardigheden, werkervaring en opleiding.  De zoekresultaten worden regelmatig geanalyseerd en aangepast. Op deze manier worden de perfecte kandidaten steeds beter in kaart gebracht.

Stap 4. Het opbouwen van een talentenpool met de tool Hello Talent 

Tijdens stap 4 wordt een talentenpool opgezet met behulp van de tool Hello Talent. Met deze tool maken wij talentenpools aan die voortdurend gevuld worden met potentiële kandidaten voor (toekomstige) vacatures.
 

De tool biedt een gebruiksvriendelijke interface om de talentenpool te beheren en kandidaten toe te voegen vanuit verschillende bronnen, waaronder LinkedIn, jobboards en de eigen website.

 

Het voordeel hiervan is dat kandidaten gemakkelijk te delen zijn met organisaties, terwijl de flexibele stadia het proces aanzienlijk stroomlijnen. Hello Talent is daarom een zeer krachtige aanvulling voor effectief talentmanagement en samenwerking met organisaties.

​Stap 5. Het persoonlijk benaderen van kandidaten via LinkedIn 

Bij stap 5 worden kandidaten persoonlijk benaderd via LinkedIn. Het doel is om hun interesse te wekken voor de vacature. De benadering wordt nauwgezet afgestemd op het profiel en de doelgroep met bijzondere aandacht voor
de boodschap en de toon.

 

Hierbij is maatwerk essentieel. De berichtopbouw bestaat uit een inleiding die persoonlijk is en uitnodigt tot verder lezen, een kern waarin concreet wordt aangegeven waarom de kandidaat geschikt is en een slot met een duidelijke call to action.

 

Bij positieve reacties is de snelheid in communicatie van groot belang om de aandacht van kandidaten vast te houden

Stap 6. Telefonische Prescreening van kandidaten  

Tijdens stap 6 gaat het om de telefonische prescreening van kandidaten. Hier worden gerichte vragen gesteld om te beoordelen of een kandidaat daadwerkelijk geschikt is, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan motivatie, verwacht salaris en beschikbaarheid.

 

Dit proces bespaart niet alleen veel tijd en kosten, maar verhoogt ook de kans op het vinden van de juiste kandidaat. Na de prescreening wordt de informatie verwerkt in een kwalificatiedocument waarin overzichtelijk alle kwaliteiten van een kandidaat vermeld staan. Het benoemen van het salaris en beschikbaarheid zijn cruciaal om nare verrassingen te voorkomen.

 

Dit document wordt samen met het CV naar de organisatie gestuurd.

pre_qualifying_questions.png
inmail-reports-tab-dsk-new.gif

​Stap 7. Het Analyseren van de Resultaten 

Stap 7 draait om het analyseren van de resultaten om het wervingsproces verder te optimaliseren. Hierbij wordt met name gekeken naar de kandidatenrespons en de effectiviteit van verschillende methodes waaronder de sjablonen en de zoekcriteria die in de vorm van A/B-testen zijn toegepast.

 

Deze analyse leidt tot een evaluatie en aanpassingen van de verschillende processen, waardoor het wervingsproces continu kan worden verbeterd om nog succesvoller te zijn.


Zowel in Hello Talent als LinkedIn kun je resultaten monitoren, zoals de status en response rates. Het analyseren van de berichten en sjablonen biedt daarnaast inzicht in effectiviteit en stelt je in staat om jouw aanpak te optimaliseren en nog meer doelgroepgericht te werk te gaan.

Stap 8. Het Periodiek Rapporteren aan Stakeholders  

Bij Stap 8 staat het periodiek rapporteren aan de verschillende stakeholders centraal. Dit is een cruciaal deelproces in de werkwijze van Djai Recruitment. Door regelmatige rapportages worden stakeholders op de hoogte gehouden van de voortgang en de precieze resultaten van het recruitmentproces.

 

Dit biedt helder inzicht en maakt bijsturing mogelijk. Het rapporteren gebeurt via meetings en presentaties die zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens bevatten. Door de resultaten te projecteren op de doelstellingen en de KPI’s kan het proces verder worden geoptimaliseerd, terwijl het proces bijgestuurd kan worden door concrete actiepunten en afspraken waarnaast problemen tijdig kunnen worden aangepakt.

work_conf_call_istock-1184657554.jpeg

Neem Contact op!  

Klaar om jouw sourcingsproces naar een hoger niveau te tillen? Met onze bewezen aanpak voor sourcing kun jij de perfecte kandidaten vinden en aantrekken. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe Djai Recruitment jou kan helpen bij het bouwen van een talentenpool die precies voldoet aan jouw behoeften.

bottom of page